1 Mart 2013 Cuma

Ege Denizinde, 275.000 m2, Satılık Ada

Ada'nın toplam yüzölçümü 275.000 m2'dir, Karadan uzaklığı 400 m dir. Ada'da 4 adet tatlı kuyusu mevcuttur. 1. sınıf sit alanı içindedir. 
Ada, onaylı 1/25.000 ölçekli bölge kıyı kesimi nazım imar planı dışında kalmakta olup planda burası için herhangi bir karar getirilmemiştir. Bu nedenle plan değişikliği cihetine gidilmiştir. Bu hususu temin maksadıyla mevzuatın öngördüğü hususları yerine getirmek için ada hakkında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri ile ilçe Belediye Meclisi gibi kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmış bulunmaktadır.

Ada'da, tatil köyü yapılması için imar çalışmaları yapılmaktadır.
Satış Fiyatı: 30.000.000 TL
Emlak No: 33508

Cemal Mehmethanoğlu
0090533 2714949
cemalmehmethanoglu@gmail.com

14 Ekim 2011 Cuma

Ege kıyılarında, turizm imarlı, 100 Dönüm SATILIK ADA

Ege kıyılarında, şirin bir kasabamız açıklarında, turizm imarlı, 100 dönüm alana sahip (70 dönümü tapulu + 30 dönüm hazineye ait), turizm imarlı, SATILIK ADA

Satış Fiyatı 5.000.000 Euro

Cemal Mehmethanoğlu
0090533 2714949
0090232 4636666
cemalmehmethan@gmail.com

emlak no: 33093